архивԱրա Պետրոսյան

FreeStyle

Հայ գործիչ Արա Պետրոսյանի հարցազրույցների շարքը ռադիո Վան-ին

Հայ գործիչ, մտավորական Արա Պետրոսյանը հարցազրույցների շարք է տվել ռադիո Վան-ին: «Բեկման Կետ» հաղորդման հյուրն է գործարար, «Ընդ հանուր» գրքի հեղինակ՝ Արա Պետրոսյանը: https://www.youtube.com/watch?v=nJvkwewf9-U https://www.youtube.com/watch?v=HSElAXoT7XE https://www.youtube.com/watch?v=uhtaNY4kX3U https://www.youtube.com/watch?v=Qm5CzHKploE...